Privacy Verklaring WealthfulPlanning

Door gebruik van de website van WealthfulPlanning en onze diensten geeft u aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

 1. Verwerken persoonsgegevens.

WealthfulPlanning kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van WealthfulPlanning. WealthfulPlanning kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geboortedatum
 • Uw bedrijfsnaam
 • Uw woonadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IBAN
 • Uw IP adres
 • Overige persoonsgegevens
 1. Doel verwerken persoonsgegevens.

WealthfulPlanning verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast kan WealthfulPlanning uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch, schriftelijk of per e-mail kunnen benaderen.

 1. Bewaartermijn.

WealthfulPlanning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Delen persoonsgegevens.

WealthfulPlanning verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of uw werkgever, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat uitsluitend indien we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij die gegevens hebben gekregen en alleen in overeenstemming met deze privacy verklaring en uiteraard de wettelijke vereisten (zoals geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen). 

 1. Cookies.

Op onze website worden algemene bezoekgegevens via cookies bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 1. Google Analytics.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

 1. Beveiliging.

WealthfulPlanning heeft redelijke en passende beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WealthfulPlanning verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WealthfulPlanning op via info@wealthfulplanning.nl.

 1. Recht van bezwaar.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld indien u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke plicht. U kunt uw bezwaar sturen naar info@wealthfulplanning.nl met een onderbouwing van uw bezwaar. WealthfulPlanning zal binnen een maand contact met u opnemen.

 1. Overige rechten.

U heeft voorts recht op:

 • inzage in de persoonsgegevens die WealthfulPlanning van u heeft. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt;
 • het laten corrigeren van persoonsgegevens indien de informatie onjuist is. U kunt WealthfulPlanning ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een dwingend of gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacy belang. Indien wij de gegevens hebben verwijderd kunnen wij om technische redenen niet direct alle kopieën van de gegevens hebben verwijderd uit onze systemen en back-up systemen;
 • het door WealthfulPlanning laten overdragen van uw gegevens aan een andere partij.

Dergelijke verzoeken kunt u - met uw onderbouwing -  richten aan info@wealthfulplanning.nl.

Op dit mailadres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop WealthfulPlanning met uw persoonsgegevens omgaat

 1. Aanpassen privacy verklaring.

WealthfulPlanning behoudt het recht voor deze voorwaarden aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van WealthfulPlanning worden gepubliceerd.  Heeft u vragen over deze privacy verklaring dan kunt u deze per mail richten aan info@wealthfulplanning.nl.